Nu kan ni rösta fram årets bästa skivor enligt reggay.se om vi har missat någon skiva kan ni lägga till den längs ner!!!! Alla skivorna ligger bland mina spelistor på spotify listan heter årets reggae/dancehall samt soca skivor. Dessutom så kommer personen som har bäst motivering till varför just den skivan är årets bästa att vinna ett ex av densamma Now you can vote for this year’s best albums according reggay.se if we have missed any disc you can add it to the bottom!! All CDs are among my spelistor on spotify list named this year’s reggae / dancehall and soca CDs. In addition, the person who has the best explanation of why that particular disc is the year’s best to win a copy of the same Nu kan ni rösta fram årets bästa skivor enligt reggay.se om vi har missat någon skiva kan ni lägga till den längs ner!!!! Alla skivorna ligger bland mina spelistor på spotify listan heter årets reggae/dancehall samt soca skivor. Dessutom så kommer personen som har bäst motivering till varför just den skivan är årets bästa att vinna ett ex av densamma

Läs mer